CỬA LƯỚI CHỐNG MUỖI

Dự án 20

MÙA HÈ OI BỨC
Muỗi cứ vờn quanh
Kéo lưới cho lành
Vẫn nghinh gió mát
Ngoài cửa muỗi hát 
“Sao lại chắn ta”
“Cho mi vào nhà”
“Để ta oánh hả?”
Muỗi ta tất tả
Bay đến là nhanh
Giấc ngủ yên lành
Vì ta có LƯỚI!

CỬA VIỆT – YÊN LÀNH TRONG TỪNG GIẤC NGỦ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.